Giới thiệu chung

Công ty TNHH NNH được thành lập ngày 17 tháng 11 năm 2005. Công ty được cấp các giấy chứng nhận sau đây:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoach đầu tư Đaklak cấp, mã số thuế 6000501705, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 09 tháng 07 năm 2010.
  • Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường, số 243/KL-GCN, do Chi Cục Kiểm Lâm Đaklak cấp ngày 17/07/2007.
  • Giấy chứng nhận An Toàn Dịch Bệnh Động Vật, số 178, do Cục Thú Y Việt Nam cấp ngày 1/8/2011.
Công ty tnhh NNH
thôn 4, xã Eađar, huyện Eakar, tỉnh Đăklăk
VP: 0500-2212-812 DĐ: 096-300-9119
email: lienlac@heorungtaynguyen.com
Khu vực nuôi sinh sản

Khu vực nuôi heo thịt